Hoşgeldin Ramazan...

Ramazan ayı, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş mübarek/uğurlu bir aydır. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnet ile sabit olan Ramazan ayı, aynı zamanda “on bir ayın sultanı” olarak kabul edilmektedir.

Rahmet, bereket ve oruç ayı olan Ramazan; kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği kutsal ve uğurlu bir aydır.

Ramazan, Kur’an-ı Kerim’de açıkça adı geçen (Şehru Ramazan ellezi) mübarek bir aydır. Bu ayda âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’e, kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak olan Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.

Ramazan, içerisinde insanlık için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran kutlu bir aydır.

Sevgili Peygamberimizin deyişiyle; Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır. Her kim, bu ayda idaresi altında bulunanların iş yükünü hafifletirse, Allah ona mağfiret eder ve cehennem azabından kurtarır.

Ramazan, oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevini ifa edip ubudiyet zevkini tatmanın başarıldığı eşsiz bir aydır.

Ramazan, âlemlere rahmet olarak gönderilen son elçi Hz. Muhammed’e peygamberlik görevinin verildiği aydır. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinin sabahında Cebrail tarafından ilk vahiy “Oku” emriyle kendisine bildirilmiştir.

Ayrıca Ramazan, Bedir kahramanlarının küfür ordularına karşı verdikleri İslam’ın ölüm kalım savaşının kazanıldığı kutlu zafer ayıdır.

Ramazan, Allah’ın yardımıyla Mekke’nin fethedildiği ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girmeye başladığı büyük bir değişime sahne olan bir aydır.

Bakara Suresi’nin 185. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur’an indirildi. Kur’an ki insanlara yol göstericidir. Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran delillerin kaynağıdır. Kim o ayda bulunursa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta yahut yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutsun. Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez.”

Ramazan sözlük anlamı itibariyle şiddetli ve yakıcı sıcak demektir. Bu ayda günahlar salih amellerle yakıldığı için ona bu isim verilmiştir. Bununla Ramazan’da inanan bireylerin açlık ve susuzluktan içlerinin kavrulması, buna karşılık günahlarının yanması ve kalplerinin ihtiras ve kötülüklerden kurtulması murat edilmektedir.

Yazar: Prof. Dr. Selim Özarslan
FÜ İlahiyat Fakültesi