• Kartal
  • Lösev
  • Kablo
  • USB Etiket Ribon
  • İkizpa Kablo
  • Günün Yemekleri Günün Menüsü
  • İYİ ENERJİ
  • Şenay Emlak
  • NAYY Kablo

Elektrik Sistemlerinde Enerji Kalitesi

Her geçen gün artan enerji ihtiyacının en önemli parçası olan elektrik şebekemizin verimliliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi büyük önem arzediyor. Bu noktadan hareketle düzenlediğimiz konunun etraflıca görüşüleceği ve tartışılacağı “Elektrik Sistemlerinde Enerji Kalitesi” Panel-Forumu 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Saat: 10’da PERPA Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu’nda (Kat: 14) yapılacaktır. Program ayrıntıları duyurumuzun devamında yer almaktadır
 

PANEL PROGRAMI

09:30 - KAYIT 

10:00 - AÇILIŞ KONUŞMALARI


10.30-12.30 1. Oturum 
Oturum Yöneticisi Kazım Topaloğlu - EMO İstanbul Şubesi 


GÜÇ KALİTESİNE İLİŞKİN TANIMLAR 
Doç. Dr. Recep Yumurtacı / Yrd. Doç. Dr. Oktay Arıkan - Yıldız Teknik Üniversitesi 


ENERJİ KALİTESİNE YÖNELİK GELEN TALEP VE SORUNLAR İLE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER Serkan Doğan - ABB Elektrik 


DAĞITIM BÖLGESİ İÇERİSİNDE GÜÇ KALİTESİ ÜZERİNE ÖLÇÜM RAPORLAMA VE UYGULAMALAR Mehmet Gönen / Mesut Can Köroğlu - BEDAŞ 


12:30-13.00 - ARA 


13.00-16.00 2. Oturum 
Oturum Yöneticisi Kazım Topaloğlu - EMO İstanbul Şubesi 


ÖLÇÜM VE RAPORLAMA HİZMETLERİNDE MÜHENDİSLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ Cihan Şenel - Aktif Mühendislik 


MEVCUT ÖLÇÜM SİSTEMLERİ, YASAL MEVZUATLARA UYGUNLUK, YAKIN GELECEKTE ÖLÇÜM VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ İÇİN METOT VE YÖNTEMLER 
Selahattin Caner - YEK Enerji


TEKNİK KALİTE / KOMPANZASYON, KORUMA VE TEDARİK SÜREKLİLİĞİ 
Ali Yaman / Onur Gürbulak - Enerjisa AYEDAŞ 


GES‘LERİN ŞEBEKEYE ENTEGRASYONUNUN GÜÇ KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖRNEK SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Arş. Gör. Nezihe Yıldıran - Bahçeşehir Üniversitesi 

 

 

FORUM