Perpa A Blok Yangın İhbar ve Alarm tesisat işleri ihalesi

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği, Yangın İhbar ve Alarm tesisat işlerine ait ihale, kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 250.- TL bedelle satın almaları zorunludur. 

Son teklif verme tarihi  ; 29 Temmuz 2021 günü, saat 17:00'ye kadardır. Teklifler, A Blok Yöneticiliğine yapılacaktır.

NOT: Son teklif verme tarihi yayınlanacak olan zeyilname ile uzatılacaktır.

İhale konusu ile ilgili detaylı bilgi için  ;

Perpa A Blok Teknik Müdür  Doğukan TOPGÜLOĞLU ile irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat : 0212 222 81 43 -3 Hat    /  E-mail : ablok@perpa.com ,  dtopguloglu@perpa.com

 

ZEYİLNAME - 1

 

İhale Davet Mektubu için link'i tıklayınız.