PERPA A BLOK 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ.

Sayın Kat Malikimiz,

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2019 yılı Olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıda sunulan gündemle, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü, saat 15:00 de, Perpa Ticaret Merkezi 14. Kat  A Blok Konferans Salonu, Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste,  13 Şubat 2019 Çarşamba günü, saat 15:00 de yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmeniz gerekli ve çok önemlidir.

Genel Kurul'a davet mektuplarınız, Yöneticiliğimizde kayıtlı bulunan adreslerinize postalanmıştır.

 

G Ü N D  E M

  1.  Açılış ve saygı duruşu,

  2.  Divan heyeti seçimi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,

  3.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

  4.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

  5.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

  6.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

  7.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok için hazırlanmış  01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

  8.  Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul için hazırlanmış  01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

  9.  Dilekler ve kapanış.   

 

GELİR - GİDER TABLOSU 

 

           BİLANÇO