• Mutlusan Kablo Kanalları
 • Şenay Emlak
 • Hemen Gönder Perpa'dan İstanbul'a
 • Temizlik Kağıtları
 • Gıda Boyası
 • Perpa Tekel Bayii
 • Maske Çeşitleri
 • Saray Elektrik Malzemeleri
 • Günün Yemekleri Günün Menüsü
 • El Dezenfektanları El Dezenfektanı Çeşitleri
 • Koli Bandı
 • Kartal
 • Vatan Kargo
Haberler

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun 2020

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Atatürk, sadece halka “yeni harfleri” öğrettiği için değil, halka bağımsızlığı, özgürlüğü, milli egemenliği, demokrasiyi anlattığı için; sanayide, tarımda, ekonomide, eğitimde, kültürde, siyasal katılımda, hatta giyinişte ve görünüşte halka örnek bir öğretici olduğu için başöğretmendir.

 

BAŞ OLMA ARZUSU

 

Atatürk, “baş olma” arzusuna sahipti. Doğuştan gelen dehası, açık zihni, okuma, öğrenme tutkusu, akılcı ve stratejik hareket biçimi, zaman ve insan yönetme becerisi, kendini ve içinden çıktığı toplumu çok iyi tanıması, özgürlük ve bağımsızlık aşkı, katıksız vatan ve millet sevgisi, insanları etkileme gücü, akıllı cesareti, doğru karar verip harekete geçme yeteneği ve inisiyatif alabilme becerisi “baş” olmasını sağladı.

 

Atatürk, çok genç yaşlarından itibaren bir gün “baş” olacağına inanıyordu. Örneğin Falih Rıfkı Atay’ın anlattığına göre gençlik yıllarında Selanik’te arkadaşlarıyla bir buluşmasında gelecekte arkadaşlarına vereceği görevleri sıralıyor. Bu sırada arkadaşı Nuri Conker’e de “Seni başvekil yapacağım!” diyor. Nuri Conker, “Beni başvekil yapmak için sen ne olacaksın?” diye sorunca Atatürk, “Bir adamı başvekil yapabilecek olan adam olacağım!” yanıtını veriyor.

 

Atatürk, 1914’te Sofya’dan arkadaşı Mm. Corinne’e yazdığı bir mektupta da aynen şöyle diyor: “Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri, fakat bu ihtiraslar yüksek makamlarda bulunmak veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin doyumuyla ilgili değil. Ben bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da gerektiği gibi yapılmış bir görevin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün yaşamımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu koruyacağım.”

 

Atatürk, şahsi çıkar için değil, emperyalizmin, sarayın ve geri kalmışlığın baskısı altında ezilip çözülüp dağılan vatanı, milleti kurtarmak için “baş olmak” istiyordu.

 

 

Atatürk önce Harf Devrimi’ni yaptı. Sonra yeni harfleri halka öğretmek için Millet Mektepleri’ni açtı. Millet Mektepleri’nin başöğretmeni olarak da kalktı halkın ayağına gitti, yeni harfleri bizzat halka öğretti.

Başkomutan

Atatürk “başöğretmen” olmadan önce “başkomutan” oldu.

 

Atatürk’ün başkomutanlık yürüyüşü 1915’te Çanakkale Kara Savaşları sırasında başladı. Atatürk’ün Çanakkale’de; Arıburnu’nda, Anafartalar’da, Conkbayırı’nda gösterdiği “kurtarıcı etki”, onun önce Milli Mücadele’nin “doğal lideri” olmasını, sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinin ve Ankara’da açılan TBMM’nin “başkanı” olmasını, sonra da TBMM ordularının “başkomutanı” olmasını sağladı. (5 Ağustos 1921).

 

Başkomutan Atatürk, Türk milletine her şeyden önce “bağımsızlığın” ve “milli egemenliğin” önemini –Sakarya ve Büyük Taarruz zaferleriyle- hem de uygulamalı olarak anlattı.

 

Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde Türk milleti, emperyalizme karşı “tam bağımsızlık”, saraya, sultana karşı “milli egemenlik” savaşlarını kazandı.

 

İşte bu iki yönlü savaşın sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

 

Cumhurbaşkanı başöğretmen

Atatürk, Milli Mücadele sonrasında da Türk milletine “baş” olmaya devam etti. 1921’de “başkomutan” olduktan sonra 1923’te “cumhurbaşkanı” oldu. O artık cumhurbaşkanı başöğretmendi. Öyle ki bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyduğu Türk milletine her şeyi bizzat öğretmek isteyen bir başöğretmen…

 

Atatürk’ün başöğretmenliği “akıl” ve “bilim” temelliydi. Başöğretmen Atatürk, her yönüyle “medeni” bir toplum yaratmak istedi. Bu nedenle sürekli “çağdaş medeniyete” vurgu yaptı. Örneğin 1925’te halka şöyle seslendi: “Biz her bakımdan medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlamadığımız içindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktır. Şekillerimiz, kıyafetlerimiz tepeden tırnağa medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz, medeni olacağız. Bununla iftihar edeceğiz…”

 

Başöğretmen Atatürk, çağdaş medeniyeti, adeta kendi şahsında örneklendirerek halka anlattı. Cumhurbaşkanı Atatürk, halka her bakımdan örnek bir başöğretmendi.

 

Şöyle ki, Cumhuriyet kurulurken nüfusun yüzde 85’i köylerde yaşıyordu. İnsanların büyük bölümü çiftçilikle geçiniyordu. Bu nedenle Atatürk, örnek çiftlikler kurup örnek çiftçilik yaptı. Yerli milli bankalara, yerli milli sermayeye ihtiyaç vardı. Bu nedenle Atatürk, örnek banka kurup (İş Bankası) örnek bankacılık yaptı, hatta örnek fabrikalar kurup işletti. Bütün bu yatırımları kişisel kazanç için yapmadığını, buralardan elde ettiği gelirlerin tek kuruşuna bile dokunmadan bütün bu yatırımları ve tüm gelirlerini millete bırakmasından anlıyoruz. Para yoktu. Tasarrufa ihtiyaç vardı. Bu nedenle Atatürk, halka tasarrufu öğretmek için İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni kurdu. Halka kooperatifçiliği öğretmek için de 36 çiftçi ile beraber bir Tarım Kredi Kooperatifi kurdu. Okuma yazma bilmeyen cahil bırakılmış halka okuma-yazma, temel bilgiler ve uygar yaşamın tüm gereklerini öğretmek için Millet Mektepleri, Halkevleri, Halkodaları, Köy Eğitmen Kursları, Köy İlkokulları kurdu. Yüz yıllar içinde Türk tarihi ve Türk dili adeta unutulmaya terk edilmişti. Bu nedenle Atatürk, bir tarihçi olmamasına karşın, tarih ve dil tezleri geliştirdi. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni açtı. Türk Tarih Kurumu’nu ve Türk Dil Kurumu’nu kurdu. Tarih kurultayları düzenletti. Böylece Türk milletine tarihini öğretti. Atatürk, Türkçeyi de kurtarmak istedi. Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe sözcükleri derletti, toparlattı. Bizzat Türkçe sözcükler türetti. Oturdu, geometri ve matematik terimlerini Türkçeleştirdi. Bunun için bir “Geometri Kitabı” yazdı. Atatürk, halkı “demokrasiye” hazırlamak için bir siyasal parti (CHP) kurdu. Kadınlara sosyal haklar yanında siyasal haklar verdi. Çok partili düzen denemesi yapmak için ikinci bir siyasi parti daha (SCF) kurdu. Halka demokrasiyi, özgürlükleri, laikliği, ulus olmayı anlatmak için “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı bir kitap yazdı. Atatürk’ün bu öncü çalışmaları sonunda Cumhuriyetin ilanından 27 yıl sonra, 1950’de demokrasiye geçildi. Çok daha önemlisi Atatürk, halka, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayı, laikliği öğretti. Hem dinlere saygıyı hem de irticaya göz açtırmamayı anlattı. Atatürk, halka her şeyi öğretmek istediği gibi şık, temiz ve güzel giyinmeyi de öğretmek istedi. Bunun için Kılık Kıyafet Devrimi yaptı. Hep uygar, şık ve güzel giyinerek bu konuda da halka örnek bir öğretici oldu. Hatta örnek bir evlilik yaptı. Eşi Latife Hanım’ın Türk kadınlarına rol-model olmasını istedi.

 

Cumhurbaşkanı Atatürk sadece Türkiye için değil dünya için de bir başöğretmendi. Birçok ülkeyle dostluk ve kardeşlik antlaşmaları yaptı. Barış paktları kurdu, barış kuşakları oluşturdu. “Yurtta barış, dünyada barış” için mücadele etti. Savaşların yıkımına tanık olmuş bir asker-devlet adamı olarak tüm dünyaya “barışın önemini” anlattı, barışseverliği öğretmek istedi.

 

Özetle Atatürk, sadece halka “yeni harfleri” öğrettiği için değil, halka bağımsızlığı, özgürlüğü, milli egemenliği, demokrasiyi anlattığı için; sanayide, tarımda, ekonomide, eğitimde, kültürde, siyasal katılımda, hatta giyinişte ve görünüşte halka örnek bir öğretici olduğu için başöğretmendir.

Kaynak