Arsalarımız için genel kurula bekliyoruz

Sayın Kat malikimiz,

Yönetim Kurulumuz 14.06.2017 tarih, 10 sayılı kararı ile Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar vermiştir. 

Toplantı,  20 Temmuz 2017  Perşembe günü  saat 15:00 'de yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanız veya ekte örneği verilen vekaletname ile bir vekil tarafından temsil edilmeniz önemle gereklidir. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki bulunması durumunda, içlerinden birini vekil tayin etmeleri yeterlidir.