• JUICE MORE
  • Kaydırmaz Bant
  • Kanal Ekonomi
  • İLAYDA PROMOSYON
Haberler

Perpa Temizlik İhalesi

Perpa Temizlik İhalesi

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Temizlik Hizmeti İşleri yapım işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Perpa Temizlik ihalesine katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiler ve şartname aşağıda yer almaktadır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Temizlik İhale dosyası, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:14 No:2200 Şişli - İstanbul adresinden  300 TL bedel ödenerek satın alınıp incelenebilir.

Tekliflerin son teslim süresi 9 Şubat 2018 saat 17:00'ye kadardır.
Temizlik İhalesi 12 Şubat 2018 tarihinde yapılacaktır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği TEMİZLİK İHALE ŞARTNAMESİ, ek pdf belgede sunulmuştur.

Perpa Temizlik İhalesi Şartname